Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Healingdag Reiki & Seichem Tera-Mai

30 Aug 2020

Dit is een dag waarop je kunt kennismaken de met liefdevolle en helende Reiki & Seichem Tera-Mai energie. Deze dag wordt ervaren als een warme, liefde- en betekenisvolle dag. Er wordt aandacht besteed aan de basisbegrippen, je leert de oorsprong, werking en resultaten kennen en er wordt met elkaar gedeeld in energie. Wanneer je wel een Reiki initiatie hebt, maar nog geen kennis hebt gemaakt met Seichem Tera-Mai, is dit ook bij uitstek een geschikt moment om te kijken welke aanvulling Reiki en Seichem Tera Mai kan geven.

Klik op: meer informatie over Reiki Seichem Tera-Mai.

Verzorging: lunch.

Denk erom: dit jaar is er slechts een bepaald aantal plaatsen beschikbaar!

Aanmelden kan hier: AANMELDEN