Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

ActivityRun

25 Jun 2016

SNEEK - Zaterdag 25 juni a.s. organiseren St. Activity Foundation en Sportclub F en F The Inner Way de ActivityRun op het veemarktterrein in Sneek.

Wij ondersteunen met de ActivityRun de gehandicaptensport in Sudwest Fryslan in het algemeen en Vereniging voor Aangepast Sporten Fit door Sport (FDS red.) samen met aangepast zeilen Sneek in het bijzonder. Daarnaast steunen wij dit jaar ook het WK- team van Sportclub F en F The Inner Way op hun road to Shizuoka!!!

Wat gaan we dan doen? In iedere dojo houden we tijdens de les een warming-up op muziek en gaan dan een half uur lang zoveel mogelijk rondjes rennen.

Vooraf heb je aan je vader/moeder, opa/oma, buurman/buurvrouw, vrienden en bekenden gevraagd of ze je willen sponsoren. Jouw sponsorbedrag lever je samen met je sponsorformulier in bij je Sensei/Senpai op de dag dat je je rondes gaat rennen. In karatepak natuurlijk! En aangemoedigd door papa en mama.

Opening ActivityRun Sneek
Op zaterdag 25 juni zal in Sneek de opening van de ActivityRun worden gehouden naast het clubgebouw van Sport- club F en F The Inner Way aan de Lange Veemarktstraat. Deze dag is er naast het rennen muziek, BBQ, boogschieten, hapje en een drankje allemaal voor het goede doel! Heel veel te doen dus...

Programma
09.30u inleveren sponsorbedrag en sponsorformulieren
10:00u warming up op muziek
10:30u hardlopen jeugd
11.00u veiling en muziek
12:00u hardlopen junioren en senioren
12.30u uitreiking cheque FDS / SAZS

ActivityRun op iedere leslocatie...
In de week na de opening wordt de ActivityRun gehouden op alle andere leslocaties van F en F.
Maandag 27 juni Bolsward, Joure, Heerenveen, Leeuwarden en St. Nyk
Dinsdag 28 juni Heeg, Gorredijk
Woensdag 29 juni Workum
Donderdag 30 juni Makkum, Franeker en Groningen