Reiki & Seichem Tera Mai

Zoals dat zo vaak het geval is met alternatieve geneeswijzen, kwam ook reiki vanuit Japan naar ons overwaaien. Het is een geneeswijze die nu ook hier populariteit wint. Dat is het gevolg van onze grotere bewustwording van het belang van onze gezondheid. In plaats van altijd eerst naar pillen te grijpen, zoeken we eerst naar minder drastisch oplossingen. Daardoor wordt de stap naar alternatieve geneeswijzen zoals reiki steeds kleiner.

Reiki is een Japanse oefenmethode voor zelfheling. De Japanse Monnik Mikao Usui is de grondlegger van deze oefenmethode die letterlijk Universele Levensenergie betekent. Reiki is een manier om jezelf en anderen energie te geven die door het lichaam of de geest gebruikt wordt om te vitaliseren en blokkades op te heffen. Reiki is geen medicijn in de zin van de Westerse geneeskunst, maar behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Reiki helpt het lichaam op haar manier beter te worden, net zoals dat in de homeopathie het geval is. Reiki werkt met universele energie. Reiki gebruikt deze universele energie vooral om het netwerk van energiebanen weer in evenwicht te brengen en te houden.

De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". 

Seichem Tera-Mai, ontdekt door de Amerikaanse Katleen Milner, werkt naast het element aarde ook met natuurelementen zoals water, vuur en lucht. Het pakt daardoor niet alleen de symptomen maar ook de oorsprong van de klachten aan.

De combinatie van deze twee geneeswijzen helpt vervelende aandoeningen te voorkomen of, in sommige gevallen, makkelijker te genezen. Het wil in geen geval de gebruikelijke geneeskunde vervangen, wél aanvullen en ondersteunen.

Behandeling

Grondlegger Mikao Usui ging ervan uit dat iedereen over een dosis energie beschikt. Die levensenergie wordt gesimuleerd door onze handen. Bij het toepassen van Reiki & Seichem Tera-Mai worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Tijdens een behandeling legt de therapeut zijn handen op de plaats waar we bijvoorbeeld pijn ervaren. In deze energiebanen kunnen blokkeringen ontstaan die onze ganse energiehuishouding in gevaar kunnen brengen. Al deze energiebanen zijn met elkaar verbonden via vele knooppunten, in vaktermen bekend chakra’s genoemd. De zeven chakra's bevinden zich op of juist boven ons lichaam. De therapeut maakt deze energieblokkades ongedaan. Dat doet hij door extra energie door ons lichaam te laten stromen. Reiki & Seichem Tera-Mai heeft een positieve invloed op alles waar energie aan te pas komst. Naast mensen is het dus ook geschikt bij dieren, planten, voorwerpen en situaties. Het is vooral een positieve en deugddoende ervaring.

Het kan worden ingezet bij klachten van fysieke, emotionele en mentale problemen. Echter wordt het lang niet alleen gebruikt bij gezondheidsklachten, maar ook voor het verbeteren van onze levenskwaliteit. Een behandeling is dan net zo geschikt voor wie niet ziek is maar rust en ontspanning nastreeft.

Tijdens de behandeling zitten patiënten gekleed op een stoel of in een zetel of liggen zij op een behandelbed. 

Resultaten

Een reiki- behandeling zorgt voor reacties en resultaten zoals:

- Een warm en heerlijk gevoel
- Tintelingen in het ganse lichaam
- Een ontspannen en rustig gevoel
- Beter slapen
- Energiebanen zijn vrij
- Pijnklachten, fysiek of mentaal, worden verminderd of genezen
- Het tijdig afbreken en afvoeren van giftige afvalstoffen
- De werking van onze organen wordt extra gestimuleerd
- Onze hormonen komen in evenwicht
- Ons zelf genezend vermogen wordt bevordert

Aanbod

In onze agenda vindt u de data van de volgende evenementen. De groepsgrootte voor alle evenementen is altijd maximaal 8 personen, zodat er veel individuele aandacht is voor iedere deelnemer. Bij de evenementen zijn thee en koffie, versnaperingen en lunch inbegrepen. 

Healingdag

Een dag waarop je kunt kennismaken de met liefdevolle en helende Reiki & Seichem Tera-Mai energie. Deze dag wordt ervaren als een warme, liefde- en betekenisvolle dag. Er wordt aandacht besteed aan de basisbegrippen, je leert de oorsprong, werking en resultaten kennen en er wordt met elkaar gedeeld in energie. Wanneer je wel een Reiki initiatie hebt, maar nog geen kennis hebt gemaakt met Seichem Tera-Mai, is dit ook bij uitstek een geschikt moment om te kijken welke aanvulling Reiki en Seichem Tera Mai kan geven.

Themadag

Deze dag staat in het teken van het onderling kunnen oefenen en uitwisselen voor ingewijdde therapeuten op niveau I en II, onder supervisie van de Reiki & Seichem Tera-Mai Master. Het maakt niet uit wanneer je je initiatie hebt ontvangen, je kunt altijd aan deze dag meedoen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen of het voorleggen van casussen die je in de praktijk bent tegengekomen. Op deze dag staat iedere keer een nieuw thema centraal, waaruit er inspirstie en kracht kan worden gehaald.

Initiatie Reiki & Seichem Tera-Mai I (cursus)

Reiki & Seichem Tera-Mai I is gericht op het fysieke niveau. Tijdens de cursus leer je hoe je lichamelijke klachten kunt behandelen. Je leert (weer) te vertrouwen op je intuïtie, te behandelen vanuit je gevoel en je gaat leren hoe je dit kunt inzetten tijdens een behandeling. Je zult ook gaan voelen dat Reiki & Seichem Tera-Mai doorwerkt naar de oorzaak van de klacht. De fysieke pijn wordt geheeld, doordat de energie de oorzaak opzoekt. Reiki & Seichem Tera-Mai I is een bewustwordingsproces, waardoor je uiteindelijk weer helemaal thuiskomt in jezelf. Dit alles onder leiding van een gediplomeerd Reiki Master. Aan het einde van de cursusdag ontvang je een erkend certificaat.

Initiatie Reiki & Seichem Tera-Mai II (cursus)

Voorafgaand aan deze cursus beschik je over Reiki & Seichem Tera-Mai I. In deze cursus staan het mentale en emotionele niveau centraal. Je leert nog verder vanuit je intuïtie te behandelen, door de energie door te laten stromen op de diepere niveaus. Je intuïtieve vermogens worden dus ruim aangesproken en kunnen versterkt te worden. De focus ligt op het maken van verbinding met jezelf en met anderen. Door de inwijding wordt je energiekanaal niet alleen verder opengezet, maar ook gereinigd. Er wordt vooral ingegaan op heling op de dieper liggende niveaus: je weggestopte pijn, trauma’s, patronen en overlevingsmechanismen. Dit alles onder leiding van een gediplomeerd Reiki Master. Aan het einde van de cursusdag ontvang je een erkend certificaat.

Voor wie is het geschikt?

Reiki & Seichem Tera-Mai is door iedereen te leren. Je komt weer volledig in contact met je kern, je essentie, met wie je werkelijk bent. Je kunt anderen meenemen in dit proces doordat je behandelingen kunt gaan geven. Voor mensen die al werken als therapeut of coach betekent dat, dat je sessies nog effectiever kunnen worden. Het is een hele mooie toevoeging voor jezelf als persoon, maar ook voor jou als therapeut.