Education Centre - Taiji leraar

Aansluitend op een periode van drie jaren Taiji masterclass en tien jaar Taiji ervaring, is het mogelijk in te stromen in de F en F The Inner Way Taiji Leraren Opleiding. Begin 2010 is een eerste groep van vijf cursisten gestart met deze opleiding, welke in totaal vijf jaar duurt. Binnen de opleiding ondergaan de cursisten een gedegen technische en didactische scholing op het gebied van Taiji Chuan in de Yangshi 43 vorm en doorlopen de cursisten verschillende praktische stages teneinde zelfstandig Taiji Chuan-lessen te kunnen geven. Er vinden daarom regelmatig verschillende kennismakingslessen en introductiecursussen plaats op diverse locaties in Friesland e.o. In het augstus 2016 is de eerste lichting cursisten aan de F en F The Inner Way Taiji Leraren Opleiding A geslaagd.